KYMCO KRV - 前所未見的高性能運動休旅
熱血時刻即將來襲 KYMCO KRV是一台擁有極致操控性能的運動休旅重機 KRV 建議售價、分期專案以及政府補助 KRV 最大扭力&最大馬力 KRV 車色 KRV 配備比較表- ABS版 KRV 配備比較表- TCS版 KRV 規格諸元 KRV 規格諸元 熱血時刻即將來襲 KYMCO KRV是一台擁有極致操控性能的運動休旅重機 KRV 建議售價、分期專案以及政府補助 KRV 最大扭力&最大馬力 KRV 車色 KRV 配備比較表- ABS版 KRV 配備比較表- TCS版 KRV 規格諸元